[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Sikkerhetssoner

Sikkerhetssoner på den britiske kontinentalsokkelen

Offshoreoperatørene blir stadig mer bekymret for sikkerheten til installasjonene og fiskerne som arbeider rundt dem. I senere tid har det hendt gjentatte ganger at fiskefartøy har kommet inn i sikkerhetssoner under fisking, og i flere av disse tilfellene har fiskefartøyene og mannskapene blitt utsatt for farer, samtidig som havbunnsutstyret har fått alvorlige skader.

Hva er en sikkerhetssone?

Sikkerhetssoner til havs reguleres av den britiske oljeloven (The Petroleum Act 1987). I henhold til denne loven kan det opprettes to ulike typer sikkerhetssoner: HMS-sikkerhetssoner for overflateinstallasjoner og lovpålagte sikkerhetssoner for havbunnsstrukturer.

SZone_FPSO
Sikkerhetssoner på overflaten som vist på sjøfartsdepartementets kart FPSO-sikkerhetssoner som vist pa sjøfartsdepartementets kart

En sikkerhetssone på overflaten er et område som strekker seg 500 m ut fra alle deler av en offshore olje- og gassinstallasjon og som etableres automatisk rundt alle installasjoner som stikker opp fra havflaten ved ethvert tidevannsnivå. Installasjonen på havbunnen kan også ha lovpålagte sikkerhetssoner som beskytter dem. Disse sikkerhetssonene har 500 m radius fra et midtpunkt.

 

SI-SZone_All
Sikkerhetssoner under overflaten som vist på sjøfartsdepartementets kart

 

Loven pålegger fartøyer av alle nasjonaliteter å respektere sikkerhetssonene. Det er en lovovertredelse (iht. paragraf 23 i Petroleum Act 1987) å komme inn i en sikkerhetssone, med unntak av under spesielle omstendigheter.

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt