[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Overflatestrukturer

Plattformer, FPSO-er, borerigger og halvt nedsenkbare rigger

Alwyn North
Alwyn North Platform
fpso loading
FPSO under lossing
Jack up Drilling rig
Flyttbar borerigg
semi submersible
Halvt nedsenkbar borerigg

 

Plattformer

De fleste produksjonsplattformer er plassert direkte over brønnene de utvinner olje eller gass fra. Det som er synlig på overflaten (topside) støttes av stålstrukturer kalt fundamenter, som er festet på havbunnen. Mange plattformer har også satellittbrønner som har større avstand til foreldrestrukturen og er forbundet ved hjelp av et nettverk av rørledninger. Sikkerhetssonen rundt et overflateobjekt er der for å beskytte den omliggende infrastrukturen på havbunnen.

Flyttbar produksjonsinnretning (Floating Production, Storage and Offloading Facility – FPSO)

En FPSO er et offshoreproduksjonsanlegg som vanligvis er formet som et skip og som lagrer råolje i tanker i fartøyets skrog. Oljen avskipes med jevne mellomrom til skytteltankbåter for transport til land. FPSO-er brukes som produksjonsanlegg for å utvikle marginale oljefelt eller felt på dypvannsområder som Foinavon- og Schiehallion-feltene i Atlanterhavsmarginen. En typisk FPSO henter opp olje fra havbrønnsamlinger som er knyttet til manifolder og faste stigerør som igjen er knyttet til fleksible stigerør fra FPSO-en. Fra disse fartøyene strekker det seg forankringskjettinger til ankre som kan befinne seg langt fra FPSO-ene og langt utenfor sikkerhetssonen på 500 meter rundt fartøyet. Det kan også finnes bøyer på overflaten som indikerer ankerposisjonene, og disse kan gjøre fisking i disse områdene ekstremt farlig.

Borerigger – flyttbare rigger og halvt nedsenkbare rigger

Borerigger er mobile strukturer som brukes til å bore letebrønner. De kan slepes på plass ved hjelp av taubåter eller manøvreres for egen motorkraft. Flyttbare rigger brukes på relativt grunt vann og har bein som rekker ned til havbunnen og festes på plass før boring. Når arbeidet er over, trekkes beina opp igjen og riggen blir til et flytende fartøy som kan slepes til en ny posisjon. Halvt nedsenkbare borerigger er strukturer med egen propellkraft som brukes ved boring på dypere vann.

Utbyggingsområder

Når det blir bygget offshore olje- eller gassfelt, blir området ofte merket som et utbyggingsområde på kartet. I disse områdene kan det både på overflaten og havbunnen finnes arbeidsfartøy som er involvert i pågående konstruksjon og utbygging av ytterligere installasjoner. Andre fartøy anbefales derfor på det sterkeste å holde seg utenfor de angitte grensene til disse områdene.

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK