[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser utføres i stort omfang i Nordsjøen for å lete etter potensielle beholdninger av olje og gass i bergarter på havbunnen. Store seismiske undersøkelsesfartøyer brukes til å slepe «streamere» (kabler) med hydrofoner etter båten under overflaten. Lydbølger som beveger seg gjennom havbunnen overføres fra fartøyet ved hjelp av luftkanoner og reflekteres tilbake fra de ulike bergartene. Disse reflekterte lydbølgene mottas av hydrofonene langs de seismiske streamerne, og når de blir behandlet gir de et tredimensjonalt bilde av substratene.

Seismic 2
Demonstrasjon av seismiske undersøkelsesaktiviteter

Seismiske undersøkelsesfartøyer sleper vanligvis flere streamere (kabler) bak seg (fra én til tolv stk.) av varierende lengde på opptil 5000 meter. De viser fasonger og lys for et fartøy som har begrenset manøvreringsevne. Streamerne spres utover med avledere, tilsvarende en tråldør for mellomdypt vann, og kan strekke seg opptil 500 meter i bredde. Enden av hver streamer er markert med en halebøye med radarreflektor og blinkende lys.

Seismiske undersøkelsesfartøyer sleper med en fart på 4-5 knop og må kjøre i en rett linje mens undersøkelsene pågår. De ledsages normalt av en følgebåt som bistår med å varsle andre fartøyer om den seismiske undersøkelsen. Undersøkelsesområdene har store variasjoner i størrelser og kan dekke omfattende havbunnsområder. Vennligst ta hensyn til og samarbeid med disse seismiske undersøkelsesfartøyene når du driver maritim aktivitet i området.

Seismic 1
Seismisk undersøkelsesfartøy og tilknyttet utstyr

 

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt