[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Ventiltrær på havbunnen

 

Ventiltrær er strukturer som festes oppå havbunnsbrønner for å styre strømmen av olje/gass til og fra en bønn. Når de festes til en havbunnsbrønn, kan de kombinerte strukturene strekke seg til en høyde på 7 meter over havbunnen.

De består av røropplegg og ventiler i en støttende stålramme og utgjør en betydelig fare for fiskeutstyr. Når flere ventiltrær og tilknyttede brønner brukes som en gruppe, plasseres de på en struktur som kalles en brønnramme.

Tree
Ventiltrær på havbunnen

Bildet nedenfor viser en struktur som er plassert på noen brønner på havbunnen. Et ventiltre og manifold finnes inne i denne beskyttende strukturen. Dette er typisk for mange havbunnsstrukturer på den britiske kontinentalsokkelen. Strukturens størrelse, ca. 9 meter høy, kan ses fra dette bildet. Rørtilkoblinger og annen infrastruktur på havbunnen knyttet til slike strukturer viser tydelig behovet for beskyttende sikkerhetssoner rundt alle havbunnsstrukturer.

Penguins closed
Havbunnsutstyr i en beskyttende struktur
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt