[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Offshorestrukturer

Det finnes mange ulike typer strukturer forbundet med offshore olje- og gassindustrien på den britiske kontinentalsokkelen. Oljeplattformer og borerigger er lett synlige, men under overflaten finnes det mange andre strukturer som kan utgjøre alvorlige farer for fiskeaktivitetene hvis de ikke unngås.

Bildet til høyre viser at selv om det bare finnes én struktur som er synlig fra overflaten (en FPSO), er det flere strukturer på havbunnen.

Følg koblingene nedenfor for ytterligere informasjon om spesifikke strukturer:

Overflatestrukturer

Havbunnsstrukturer

Rørledninger

Banff subsea
Visning av FPSO og tilknyttede installasjoner under overflaten
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK