[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Brønnrammer/manifolder på havbunnen

Brønnrammer

En brønnramme på havbunnen er en stor stålstruktur som brukes som base for ulike havbunnsstrukturer som for eksempel brønner, ventiltrær og manifolder. Bildet nedenfor viser flere brønnhoder på en brønnramme på havbunnen:

Brønnhodene kan ses med guiderammene (4 x hvite stenger) stikkende ut fra hvert hjørne. Disse brukes til å lokalisere annet utstyr, dvs. ventiltrær.

Størrelsen på en brønnramme avhenger av hvor mange strukturer som er knyttet til den. Mange blir dekket av beskyttende strukturer, slik som brønnrammen på bildet til høyre. Dette bidrar til å beskytte mot skader fra fiskeaktiviteter og øker også sikkerheten for fiskebåtene ved å redusere sannsynligheten for at tråler henger seg fast i utstyret.

Template
Brønnramme på havbunnen som støtter brønnhoder og beskyttende struktur

Manifolder

En havbunnsmanifold er et stort metallstykke som består av rør og ventiler, og som overfører olje/gass fra brønnhodene til en rørledning. Manifolder er normalt montert på en brønnramme og er ofte dekket av en beskyttende struktur – som på bildet nedenfor til høyre.

Manifold 01 Manifold 02
Manifold på havbunnen  Manifold i en beskyttende struktur på havbunnen

Manifolder har store variasjoner i størrelse og fasong, men kan være enorme strukturer med høyde på opptil 30 meter. Bildet nedenfor viser hvor store disse strukturene kan være, sammenliknet med bilene som er plassert ved siden av manifolden.

Manifold 03
Skalamodell av manifold på havbunnen og beskyttende struktur

Selv om dette utstyret ofte har en beskyttende struktur rundt seg, er det likevel en stor risiko for at fiskeutstyr kan henge seg fast på fremstikkende elementer eller i de innvendige hulrommene.

De fleste brønnrammer/manifolder på havbunnen er beskyttet av en sikkerhetssone på 500 meter fra et midtpunkt. Annet utstyr kan imidlertid også være gruppert i samme område, og en sikkerhetssone på 500 meter er derfor helt nødvendig.

Bildet til høyre viser hvordan tilknyttet utstyr på havbunnen kan strekke seg mer enn 100 meter ut fra midtpunktet av sikkerhetssonen. Dette demonstrerer hvor viktig det er at alle de som bruker sjøbunnen respekterer sikkerhetssonen på 500 meter.

Template with wells
Gruppe av havbunnsutstyr rundt en manifold.
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt