[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Fortøyning til havs

Offshorefortøyningsbøyer er mye brukt på den britiske kontinentalsokkelen. Til høyre vises en SPM-bøye (Single Point Mooring), som brukes av en skytteltankbåt som sikring under laste-/avskipingsoperasjoner. Bøyen er festet til det underjordiske anlegget med fleksible stigerør og holdes på plass av ankere. Det bør alltid holdes god avstand til denne typen bøyer. .

Bildene nedenfor viser ulike forankringsanlegg som brukes av FPSO-er. Dette er et tårnsystem som trekkes direkte opp i fartøyets skrog. Lossing av cargo utføres ved hjelp av skytteltankbåter festet til FPSO-en.

SPM
Tanker som losser av fra SPM-bøye
FPSO Turret Mooring Mooring/offloading
Fartøy fortøyd med tårnsystem Fortøyd FPSO som losser av til skytteltankbåt
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK