[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Rørledninger

Som bemerket på sjøfartsdepartementets kart: «Sjøfarende anbefales å ikke kaste anker eller tråle i nærheten av rørledninger.» I merknaden påpekes det videre at skade på olje- eller gassrørledninger kan føre til at fartøyet mister oppdriftsevnen pga. gassen som unnslipper. Forhold på havbunnen, f.eks. sandbølger, kan gjøre at det oppstår ledig rom under rørledningene. Det er da en risiko for at fiskeutstyr kan sette seg fast, og fartøyet utsettes for alvorlig fare.

Rørledninger brukes til å transportere olje og gass fra brønnene til land, og finnes i en rekke ulike størrelser fra 4 tommer (100 mm) til 48 tommer (1200 mm) i diameter. De er hovedsakelig konstruert av stål, og noen kan ha ekstra, beskyttende lag av betong.

Rørledninger kan plasseres i grøfter på havbunnen ved hjelp av en plog og deretter etterfylles med materialet som ble fjernet fra grøften. Denne metoden er mest brukt for rørledninger med liten diameter, mens rørledninger med større diameter bare legges på havbunnen. Rørledninger med mindre diameter er sårbare for skade fra tunge tråldører, bomtråler eller klumpvekter og det er fare for alvorlig miljøskade hvis en rørledning blir skadet.

Korte strekninger av rørledninger som forbinder brønner og manifolder på havbunnen blir ofte beskyttet ved at det plasseres tunneler over dem. Disse beskyttende strukturene, som vist nedenfor, er konstruert av stål eller forsterket betong, og flere rørledninger kan beskyttes i samme struktur.

Pipeline Tunnel Pipeline Tunnel 2
  Betongtunnel for rørledning Beskyttelsesstruktur i betong for rørledning

Rørledningskrysning

Når to rørledninger må krysse hverandre, må rørledningskrysningen beskyttes. Dette kan gjøres på flere måter. Beskyttelse ved krysninger foretas ved å plassere små steiner slik at de danner en bro over den nedre rørledningen, som dekkes av stein. Denne metoden utføres ved hjelp av et steinplasseringsfartøy, som vist på bildet til høyre.

Disse spesialistfartøyene kan plassere steinene på nøyaktig riktig sted, direkte fra overflaten. Steinmadrasser kan også brukes i kombinasjon med steinplassering, som vist på bildet nedenfor.

Pipeline crossing
Pipeline crossing 2
  Madrasser som dekker en rørledningskrysning Steinplasseringsfartøy

 

trench backfill
Steinplassering i en rørledningsgrøft

Rørspenn

Ved installering av rørledninger, gjør man sitt ytterste for å sikre at de er så trygge som mulig for andre som bruker havbunnen. På grunn av ujevn havbunn, tidevannsstrøm eller utvasking kan noen rørledninger utvikle fritt rørspenn. Fritt rørspenn er når havbunnssedimentene har blitt erodert eller vasket bort, og rørledningen ikke lenger har støtte på havbunnen (se bildet nedenfor).

Pipline freespan Freespan trawldoor
Et rørledningsspenn på havbunnen Tråldør sitter fast under en rørledning

Når dette skjer, utgjør rørledningene en stor risiko for fiskeaktiviteter, og da spesielt tråldører, klumpvekter eller annet utstyr som slepes. Denne typen utstyr kan nemlig sette seg fast under rørledningen og være ekstremt vanskelig å få løs. I 1997 gikk en skotsk fiskebåt ned fordi fiskeutstyret satt seg fast under et rørledningsspenn. Spenn som anses som farlige for fiskeaktiviteter vises på Kingfisher-plotterfiler og kan også ses på kartsiden på dette nettstedet.

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK