[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Velkommen til FishSAFE

Dette nettstedet hjelper fiskere med å drive sikkert fiske i britisk farvann. Det inneholder informasjon om olje- og gassrelaterte strukturer på overflaten og havbunnen, og er tilgjengelig på fem språk.

Sikkerhetssoner

FLTCS_Flyer_2017_PNG

Som beskyttelse finnes det sikkerhetssoner rundt overflate- og havbunnsstrukturer. Sikkerhetssoner til havs reguleres av den britiske oljeloven (The Petroleum Act 1987, c.12). I henhold til denne loven kan det opprettes to ulike typer sikkerhetssoner: HMS-sikkerhetssoner og lovpålagte sikkerhetssoner.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt