[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Om

FishSAFE-nettstedet er utviklet av FLTC Services Limited (FLTCS) for å fremme fiskernes kjennskap til strukturer på overflaten og havbunnen på den britiske kontinentalsokkelen.

FLTCS ble dannet for å fremme og tilby informasjonssystemer og

-enheter som forbedrer sikkerheten i forbindelse med olje- og gassinfrastruktur i britisk farvann. Moderselskapet FLTCS ble etablert av Oil and Gas UK, Scottish Fishermen’s Federation og National Federation of Fishermen’s Organisations.

Nettstedet styres av Kingfisher Information Services, en avdeling av The Sea Fish Industry Authority.

Shell U.K. Limited har bidratt til å holde kostnadsnivået nede ved å utvikle dette nettstedet og FLTCS ønsker å rette en stor takk til Shell for den uvurderlige støtten de har gitt.

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK