[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Brønnhoder på havbunnen

Produksjonsbrønner

Når man borer en brønn, blir strukturen som plasseres på sjøbunnen kalt et brønnhode. Det kan gjerne være bare ett brønnhode, men ofte plasseres flere enheter sammen slik at de danner en blokk. Oppå brønnhodet festes kontrollenheter som kalles ventiltrær.

Brønnhodeenheten er normalt omgitt av en støttestruktur man kaller brønnramme. Mange har også en beskyttende struktur som dekker alt utstyret på havbunnen, slik det blir vist på bildet til høyre.

Template manifold
  Brønnhoder i en beskyttende struktur på havbunnen

Et enkelt brønnhode kan være på 3-4 kvadratmeter og opptil 5 meter høyt. Når flere brønnhoder er gruppert sammen i en brønnramme, utgjør de svært store strukturer på havbunnen.

Well and cover
Brønnhode og beskyttende struktur

De beskyttende strukturene som dekker brønnhodene og det tilknyttede utstyret er ekstremt store strukturer, og selv om de gir noe beskyttelse for/mot fiskeaktiviteter bør de likevel behandles med stor varsomhet. Nedenfor kan du se en beskyttelsesramme på bakdekket til et moderskip før installasjon på havbunnen. Fra dette bildet kan du se målestokken for strukturen ut fra mannskapet i forgrunnen.

 

Protection Cover
Beskyttende strukturer på dekket til et moderskip

 

Suspenderte brønner

Etter innledende boring kan en brønn bli midlertidig deaktivert hvis operatøren har som mål å utføre ytterligere operasjoner på stedet ved et senere tidspunkt. I slike tilfeller etterlates det en guideramme på havbunnen for å gjøre det enklere å ta brønnen i bruk igjen (som vist på bildet til høyre). Strukturen som etterlates på brønnen likner på et opp ned bord med bein som er ca. 4 meter høye. Et midtstilt rør med en diameter på ca. 20 tommer (50 cm) stikker vanligvis 4-5 meter opp fra havbunnen.

Suspenderte brønnhoder er ikke beskyttet av en sikkerhetssone og er normalt ikke markert, men noen kan være merket med bøyer. Disse strukturene er derfor ekstremt sårbare for fiskeaktiviteter og bør alltid unngås.

Plasseringer for nylig deaktiverte brønner blir offentliggjort under Offshorenyheter på dette nettstedet og i Kingfisher Fortnightly Bulletin. En komplett liste er tilgjengelig gjennom oppføringene på Kingfisher Informations Yellow Card og som kartplotterfiler.

Suspended Well
Suspendert brønnhode

 

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt