[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Veiligheidszones

Offshore-exploitanten maken zich steeds meer zorgen over de veiligheid van hun bedrijfsmiddelen en de vissers die in de buurt daarvan werken. Recent hebben zich tal van incidenten voorgedaan waarbij vissersschepen tijdens het vissen veiligheidszones zijn binnengevaren en verscheidene van deze incidenten hebben geleid tot ernstige schade aan subsea-apparatuur en zelfs tot bijna noodlottige gevolgen voor de vissersschepen en hun bemanning.

Wat is een veiligheidszone?

De Petroleum Act 1987 (c.12) is de Britse wetgeving die op offshore-veiligheidszones van toepassing is. Deze wetgeving staat de instelling van twee typen veiligheidszones toe: HSE veiligheidszones voor surface-installaties en Statutory Instrument (SI) veiligheidszones voor subsea-constructies.

Surface-veiligheidszone aangegeven op Britse zeekaarten FPSO-veiligheidszone op Britse zeekaarten

Een surface-veiligheidszone is een 500 m breed gebied rond een offshore olie- en gasinstallatie dat automatisch geldt voor alle installaties die ongeacht de stand van het getij boven de zeespiegel uitsteken. Ook kunnen als beschermende maatregel krachtens S.I. (Statutory Instrument) voor subsea-installaties veiligheidszones gelden. Deze veiligheidszones hebben een straal van 500 m gemeten vanaf een centraal punt.

SI-SZone_All
Onderzeese veiligheidszones op Britse zeekaarten

Schepen zijn ongeacht de gevoerde vlag wettelijk verplicht zich aan deze veiligheidszones te houden. Krachtens paragraaf 23 van de Petroleum Act 1987 wordt het binnengaan van een veiligheidszone, behalve onder bijzondere omstandigheden, als een misdrijf aangemerkt.

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren