[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Subsea-putmonden

Productieputten

Bij het boren van een put wordt de op de zeebodem geplaatste constructie een putmond genoemd. Dit kan één enkele putmond zijn, maar vaak worden meerdere putten geboord die samen een blok vormen. Op elke putmond wordt een regelunit aangebracht die als subsea-tree bekend is.

De constructie op de putmond wordt meestal in een ondersteunende constructie ondergebracht die als template ofwel draagstuk bekend is, waarbij in veel gevallen ook een beschermingsconstructie wordt aangebracht die de hele onderzeese apparatuur bedekt, zoals de afbeelding rechts laat zien.

Template manifold
Subsea-putmonden in een beschermingsconstructie

Een enkele putmond kan 3 tot 4 vierkante meter in beslag nemen en tot 5 m hoog reiken. Wanneer verscheidene putmonden in een template worden samengevoegd kunnen ze omvangrijke bouwwerken op de zeebodem vormen.

Well and cover
Putmond en beschermende constructie

 

De beschermingsconstructies die de putmonden en de daarmee verbonden apparatuur omvatten, vormen mechanische bouwwerken van geweldige omvang die, hoewel ze een zekere bescherming ten behoeve van ofwel tegen visserijactiviteiten bieden, toch een uiterst behoedzame behandeling vereisen. Hieronder ziet u een beschermingsgestel op het achterdek van een hulpschip, gereed om op de zeebodem te worden geïnstalleerd. Deze foto geeft u een indruk van de grootte van dergelijke constructies aan de hand van het bemanningslid op de voorgrond.

Protection Cover
Beschermingsconstructies op het dek van een hulpschip.

 

Stilgelegde putmonden

Nadat de eerste boringen zijn voltooid, kan een put tijdelijk worden stilgelegd als een exploitant besluit de verdere werkzaamheden op een later tijdstip uit te voeren. In dat geval wordt een geleideafsluiter op de zeebodem achtergelaten om indien nodig de heropening te vergemakkelijken. De neergelaten constructie lijkt op een omgekeerde tafel waarvan de poten ongeveer 4 m hoog zijn. Een centrale pijp met een doorsnede van ca. 51 cm steekt meestal zo’n 4 tot 5 m boven de zeebodem uit.

Voor locaties met stilgelegde putmonden gelden geen veiligheidszones en doorgaans zijn ze ook niet gemarkeerd, hoewel sommige ervan van boeien zijn voorzien. Daarom  zijn deze constructies buitengewoon kwetsbaar voor visactiviteiten en moeten ze altijd vermeden worden.

De posities van recent stilgelegde putten worden gepubliceerd in het deel Offshore News van deze website en in het veertiendaagse Kingfisher Bulletin.

Suspended Well
Stilgelegde putmond

 

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK