[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Subsea templates en manifolds

Templates

Een subsea-template is een grote stalen constructie die als basis wordt gebruikt voor verscheidene andere subsea-constructies, zoals putten, subsea-trees – de zogeheten kerstbomen – en manifolds. De onderstaande afbeelding toont een aantal putmonden op een subsea-template.

De putmonden zijn zichtbaar met hun op elke hoek uitstekende geleidestangen (vier witte staven) die gebruikt worden om andere apparatuur zoals de zogenoemde christmas-trees op hun plaats te houden.

De grootte van een template is afhankelijk van het aantal constructies dat erop wordt vastgezet. Veel templates, zoals de hier rechts afgebeelde installatie, zijn aan de bovenzijde voorzien van beschermende constructies. Deze bieden tot op zekere hoogte bescherming tegen visactiviteiten en verhogen anderzijds de veiligheid van de visserij doordat er minder kans is dat de netten in de template verstrikt raken.

Template
Subsea-template met putmonden en beschermingsconstructie

 

Manifolds

Hoewel de apparatuur meestal rondom van een beschermende constructie is voorzien, blijft het risico aanwezig dat vistuig door de vooruitstekende onderdelen of in holten aan de binnenzijde vasthaakt.

Manifold 01 Manifold 02
Subsea manifold Subsea manifold  in beschermingsconstructie

Manifolds kunnen wat grootte en vorm betreft onderling sterk verschillen en enorme constructies van 30 m hoogte vormen.  De onderstaande foto illustreert hoe groot deze constructies kunnen zijn in vergelijking met de auto’s ernaast.

Manifold 03
Schaalmodel van een subsea-manifold met beschermende constructie

Hoewel de apparatuur meestal rondom van een beschermende constructie is voorzien, blijft het risico aanwezig dat vistuig door de vooruitstekende onderdelen of in holten aan de binnenzijde vasthaakt.

Voor de meeste subsea-templates en -manigolds geldt een veiligheidszone van 500 m breed, te rekenen vanaf één punt. Het is echter mogelijk dat in hetzelfde gebied ook andere apparatuur is geplaatst hetgeen de noodzaak van een 500 m brede veiligheidszone rechtvaardigt.

De afbeelding aan de rechterzijde laat zien hoe bijbehorende constructies op de zeebodem meer dan 100 m van het middelpunt van de veiligheidszone aanwezig kunnen zijn. Dit toont eenvoudig aan hoe belangrijk het is dat alle gebruikers van de zeebodem een 500 m brede veiligheidszone erkennen.

Template with wells
Cluster van subsea-apparatuur rond een manifold.
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren