[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Subsea-veiligheidszones

Niet alle constructies die met de offshore olie- en gasindustrie te maken hebben, zijn aan het zeeoppervlak herkenbaar. Voor die subsea-constructies die een veiligheidszone vereisen, wordt een Statutory Instrument (S.I.) ofwel wettelijk instrument in het leven geroepen als bescherming tegen / voor andere gebruikers van de zee.

Subsea-constructies vormen een belangrijk onderdeel van de offshore olie- en gasinfrastructuur op het Britse Continentaal Plat. Deze constructies worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan vormen, zoals afsluiters op pijpleidingen, T-stukken, productiemanifolds, templates, actieve en stilgelegde putten, enzovoort. Om aan / tegen visactiviteiten bescherming te bieden geldt voor de meeste subsea-constructies een 500 m brede veiligheidszone die gemeten wordt vanuit het midden van de betreffende locatie. Otter template manifold
Subsea-constructie: Manifold met beschermingsconstructie

Een subsea-constructie komt alleen in aanmerking voor een veiligheidszone als een dergelijke constructie een potentieel risico vormt voor andere gebruikers van de zee. In de buurt van subsea-constructies waarvoor een veiligheidszone geldt, is normale scheepvaart door de betreffende zone soms toegestaan, maar visactiviteiten binnen de 500 m brede veiligheidszone zijn altijd verboden.

SI-SZone_Template Zo wordt een subsea-template op een Britse zeekaart aangegeven.

 Het getal (78) geeft de in kaart gebrachte diepte boven de obstructie aan.

De onderstaande schematische tekening geeft een bestaande installatie weer. Een subsea-veiligheidszone geldt voor alle uitrustingsstukken die op de tekening zichtbaar zijn. Er zijn veel kwetsbare subsea-constructies die als ze niet vermeden worden de visactiviteiten ernstig in gevaar kunnen brengen.

Subsea Schematic
Schematische tekening waarop de omvang van subsea-installaties zichtbaar is.

Voor alle subsea-veiligheidszones geldt een straal van 500 m rond een centraal punt. Dit kan een enkel object betreffen, maar vaak ook verscheidene stukken apparatuur binnen de veiligheidszone en daarom is het belangrijk deze zones bij visserijactiviteiten te vermijden.

De onderstaande afbeelding toont een 500 m brede veiligheidszone als buitengrens. De subsea-apparatuur in deze zone strekt zich tot bijna 200 m vanaf het midden van de zone uit.

DC5_10a
Typisch voorbeeld van constructies binnen een subsea-veiligheidszone.
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren