[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Seismische onderzoeken

Seismisch onderzoek wordt in de Noordzee op grote schaal uitgevoerd om in de onderzeese rotsformaties naar potentiële olie- en gasreserves te zoeken. Grote, speciaal voor seismisch onderzoek bedoelde schepen worden gebruikt voor het slepen van onder het oppervlak opgehangen streamers die met hydrofoons zijn uitgerust. Met behulp van luchtdrukkanonnen worden vanaf het schip geluidsgolven uitgezonden naar de zeebodem die hierin doordringen en vervolgens door de verschillende rotsformaties worden teruggekaatst. Deze teruggekaatste geluidsgolven worden ontvangen door de over de lengte van de seismische streamers aangebrachte hydrofoons waarvan de signalen na verwerking een driedimensionaal beeld van de onderliggende aardlagen opleveren.

Seismic 2
Demonstratie van activiteiten voor seismisch onderzoek

Schepen voor seismisch onderzoek slepen meestal meerdere, op verschillende afstanden tot 5000 m lengte geplaatste streamers (van 1 tot 12). Deze schepen zijn voorzien van signaalvlaggen en lichten die gelden voor beperkt wendbare vaartuigen. De streamers (kabels) worden uitgespreid door afleiders – vergelijkbaar met een soort midwater-sleepnetborden – en kunnen zich over een breedte van meer dan 500 m uitstrekken. Het einde van elke streamer wordt aangegeven door een hoge boei die van een radarreflector en knipperlichten is voorzien.

Schepen voor seismisch onderzoek slepen met een snelheid van 4 tot 5 knopen en moeten tijdens het onderzoek een rechte vaarlijn aanhouden. Meestal worden ze begeleid door een zogenaamde “Chase Boat” die meehelpt andere schepen te waarschuwen voor het seismische operatie. De onderzochte gebieden verschillen sterk in grootte en kunnen zich over uitgebreide gedeelten van het zeeoppervlak uitstrekken. U wordt dringend verzocht tijdens uw eigen activiteiten rekening te houden met deze schepen die bezig zijn met seismisch onderzoek.

Seismic 1
Schip voor seismisch onderzoek en de daarbij betrokken apparatuur
To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren