[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Surface-constructies

Platforms, FPSOs, boor- en halfafzinkbare rigs

Alwyn North
Alwyn North Platform
fpso loading
FPSO tijdens lossen
Jack up Drilling rig
Jack Up boorplatform
semi submersible
Halfafzinkbaar boorplatform

 

Platforms

De meeste productieplatforms worden rechtstreeks boven de putten geplaatst waaraan ze olie of gas onttrekken. De zichtbare opzetstukken worden ondersteund door stalen constructies ofwel ‘jackets’ die in de zeebodem verankerd zijn. Veel platforms hebben ook satellietputten die op enige afstand van de hoofdconstructie worden geboord en daarmee door een netwerk van pijpleidingen zijn verbonden. De veiligheidszone rond een surface-object is noodzakelijk om de hele omringende subsea-infrastructuur te beveiligen.

Drijvende productie, opslag- en losfaciliteit (FPSO)

Een FPSO (Floating Production, Storage and Offloading Facility) is een offshore productie-installatie in de vorm van een schip die ruwe olie opslaat in tanks die zich in de romp van het schip bevinden. De olie wordt op gezette tijden in shuttle-tankers overgepompt voor transport naar de vaste wal. FPSOs worden gebruikt als productiefaciliteit voor de ontwikkeling van marginale olievelden of velden in diepwaterzones, zoals de Foinavon- en Schiehallion-velden op de Atlantische helling ten Westen van de Shetland-eilanden. Een typische FPSO verzamelt de olie van subsea-clusterputten die aangesloten zijn op manifolds en starre stijgleidingen die op hun beurt aangesloten zijn op flexibele stijgleidingen van de FPSO. Meertrossen van deze schepen zijn vaak aan ankers op grote afstand buiten de 500 m brede veiligheidszone van de FPSO in de zeebodem bevestigd. Ook kunnen surface-boeien die de positie van de ankers aangeven aanwezig zijn, hetgeen het vissen binnen deze zones buitengewoon gevaarlijk maakt.

Boorplatforms – jack-up rigs, halfafzinkbare platforms

Boorplatforms zijn mobiele constructies die met sleepboten naar de gekozen locatie worden versleept of over een eigen aandrijving beschikken om te manoeuvreren. Deze drilling rigs worden voor het boren van exploratieputten gebruikt. Een jack-up rig bestaat uit een drijvend platform ondersteund door drie of vier onafhankelijke poten. Het kan worden ingezet in water tot 120 meter diep en wordt geplaatst door de poten omlaag te krikken totdat ze stevig op de zeebodem staan waarna het boren kan beginnen. Wanneer het werk is voltooid, worden de poten weer ingetrokken en verandert de rig in een drijvend vaartuig dat naar een nieuwe locatie kan worden versleept. Semi-submersible drilling rigs – ofwel halfafzinkbare boorplatforms – zijn mobiele constructies met een eigen voortstuwing die voor het boren in dieper water worden gebruikt.

Ontwikkelingsgebieden

Waar offshore olie- of gasvelden in aanleg zijn, geven de kaarten voor het betreffende gebied vaak een gebied aan dat als Development Area ofwel ontwikkelingsgebied is aangeduid. Surface- en subsea-werkende schepen kunnen in deze gebieden bij de aanleg en uitbouw van installaties betrokken zijn en daarom worden andere schepen nadrukkelijk gewaarschuwd buiten de op de kaart aangegeven grenzen van deze gebieden te blijven.

 

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren